Kámen

Kámen je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné vesnici asi pět kilometrů jižně od Pacova v okrese Pelhřimov.
Malovcové z Malovic nechali původně gotický hrad z počátku čtrnáctého století přestavět na barokní zámek, jehož dochovaná podoba je výsledkem romantických úprav ze druhé poloviny devatenáctého století. Kámen je chráněn jako kulturní památka.