Kaple sv. Jana Nepomuckého

Barokní poutní areál s kaplí sv. Jana Nepomuckého vystavěný v letech 1735-39 na symbolickém půdorysu svatojánské hvězdy je přístupný starou lipovou alejí.
Centrální čtvercovou stavbu s pravoúhlým závěrem obklopuje ohradní zeď s pěti výklenkovými kaplemi.
Architektonicky mimořádně hodnotný areál poutní kaple tvoří spolu s přístupovou alejí vysoce hodnotný doklad citlivě komponované barokní krajiny. Pozoruhodné zakomponování nepomucenské symboliky odkazuje na dílo J. B. Santiniho.