Vodní nádrž Větřkovice.

Přehrada byla vybudována v letech 1973–1975 jako zásobárna vody pro Tatru v Kopřivnici a nahradila čerpací stanici na Mlýnské struze v Drnholci.